Properate värderingsinstitut

Värderingsinstitutet A. Sundqvist byter namn till Properate.

The Proper Rate - det korrekta värdet. Det är basen i vårt nya namn och kärnan i vårt arbete. Ända sedan starten 1966 har vi arbetat med fastighetsvärdering. Då som Värderingsinstitutet A. Sundqvist nu som Properate.

Under nytt namn erbjuder vi, precis som tidigare, fastighetsvärdering, teknisk besiktning samt analys, information och rådgivning i fastighetsrelaterade frågor.

Med huvudkontor i Katrineholm värderar vi fastigheter i hela Mälardalen och genom samverkan även i övriga delar av Sverige.

Till Properate.se

Uppsala | Västerås | Örebro | Norrköping | Eskilstuna | Nyköping | Katrineholm

Properate utför värdering av följande fastigheter

  • Flerbostadshus
  • Industrifastigheter
  • Hotell och restaurang
  • Specialfastighet
  • Markvärdering
  • Privat bostad
  • Skogs- och jordbruksfastigheter
  • Förhandsvärdering av alla typer av fastigheter
  • Indikativt värde och värdeintyg för alla typer av fastigheter.